urodzony/born ur. 05.01.2018

Opium Pohulanka*PL & Zahary of CaDazz*SK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PL*CoonKItty Monte Christo           PL*CoonKitty Mona Lisa               

  

PL*CoonKitty Moulin Rouge          PL*CoonKitty Moby Dick

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

urodzony/born 27.06.2012 r.

GIC I*Supernova Ma Cherie & IC.IT*Starsupernova Shera Khan

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PL*CoonKitty Mia Farrow

Dodatkowe informacje