Zachary of CaDazz*SK 


płeć / sex:
kocur / male / 1.0
urodzony / born: 13.04.2016
kolor / colour: MCO n 0325

Czarny bicolour tiktowany / black bicolour titk                                

Rodzice / Parents:

Matka / Mother: Passion Desire of CaDazz*SK - MCO n 0922
Ojciec / Father:  I'Ron of CaDazz*SK - MCO e 0925   

                                                               

 

Dagmar, thank You very much for this wonderful boy !!!  

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje