urodzony/born 10.02.2018 r. 

PL*Marisena's Llalea Oli & Zahary of CaDazz*SK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPL*CoonKitty Orinoko Sue          PL*CoonKitty Orca Polar                 PL*CoonKitty Orlando Magic

  

PL*CoonKitty Olivier Twist            PL*CoonKitty Oklahoma City        PL*CoonKitty Oda Maine

  

PL*CoonKitty Ocean Grove

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

urodzony/born 11.02.2014 r. 

PL*Marisena's & IC. I*Starsupernova Shera Khan

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PL*CoonKitty Orfeusz                                         PL*CoonKitty Origami                             

 

Dodatkowe informacje